თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა (DIBS) ახალგაზრდული და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წევრებისთვის სალექციო კურსს იწყებს. შემეცნებითი კურსის - „მე, საქართველოს მომავალი“ ოფიციალური გახსნის ღონისძიება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს „არმიჰოლში“ გაიმართა.

კურსის მონაწილეებს სიტყვით მიმართეს თავდაცვის ძალების მეთაურის მოადგილემ, ბრიგადის გენერალმა ირაკლი ჭიჭინაძემ და მინისტრის მოადგილემ დავით სუჯაშვილმა. მათ მოხალისეების სახელმწიფოებრივ როლსა და თავდაცვის სფეროში ახალგაზრდული და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობის ხელშეწყობის მნიშვნელობაზე გაამახვილეს ყურადღება. ღონისძიებას თავდაცვის მინისტრის მოადგილეები - გრიგოლ გიორგაძე და გიორგი ბუბუნაური დაესწრნენ. სალექციო კურსი ერთი თვის განმავლობაში გაგრძელდება და მონაწილეები ეროვნული უსაფრთხოებისა და საქართველოს სამხედრო ისტორიის საკითხებზე საბაზისო ცოდნას მიიღებენ. მსმენელებს ლექციებს თავდაცვის სამინისტროდან და სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებიდან მოწვეული მომხსენებლები ჩაუტარებენ. შემეცნებითი კურსის მიზანია ხელი შეუწყოს ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებას ეროვნული თავდაცვის, უსაფრთხოებისა და სამხედრო საქმესთან დაკავშირებულ საკითხებზე. თავდაცვის სამინისტრო მოხალისეობრივ და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან აქტიურად თანამშრომლობს. ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმების ფარგლებში უწყება სისტემატურად უზრუნველყოფს მათ მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით და ხელს უწყობს ერთობლივ სწავლებებში ჩართულობას. ეტაპობრივად იგეგმება და ტარდება სხვადასხვა სახის ღონისძიებები, ორმხრივი შეხვედრები, დისკუსიები და კონსულტაციები. ეროვნულ დონეზე მოხალისეობრივი საქმიანობის ხელშეწყობისა და განვითარების საქმეში ფუნდამენტური მნიშვნელობა ენიჭება თავდაცვის კოდექსით გათვალისწინებულ რეფორმებს. კოდექსის ძალაში შესვლის შედეგად შეიქმნება საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც საქართველოში თავდაცვის სფეროში მოხალისეობრივი საქმიანობის ხელშეწყობასა და კოორდინაციას განახორციელებს.