• თბილისი, მ. ალექსიძის 12, მე-2 სად. მე-2 სართ.
  • 591 930739; 598 930739
  • ipressge@gmail.com