• თბილისი, მ. ალექსიძის 12, მე-2 სად. მე-2 სართ.
  • +995 32 2 930 739
  • [email protected]